Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

Toyuru
2308 7e4f
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viamirando mirando
Toyuru
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Toyuru
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
Toyuru
Toyuru
2922 e13e
Toyuru
3569 87db 500
Reposted fromomphh omphh viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Toyuru
Toyuru
6634 f9e2
Reposted fromcaliforniacation californiacation viamirando mirando
Toyuru
3944 256e 500
Reposted frommhsa mhsa viamirando mirando
Toyuru
 Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości? 
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Toyuru
3270 03f2
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viabudas budas
Toyuru
Reposted fromdimer dimer viabeattman beattman
Toyuru
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiieciuu miieciuu
Toyuru
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viamiieciuu miieciuu
Toyuru
3596 e016
Toyuru
Toyuru
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Toyuru
Przebywając z kimś przejmujemy zachowania, słownictwo, czasem poglądy, albo przynajmniej jakoś, nasz własny sposób bycia, jest lekko przesiąknięty obecnością tej drugiej osoby.
— K.
Reposted fromMeneroth Meneroth viamiieciuu miieciuu
Toyuru
3280 e3ce 500
Reposted fromlele lele viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl